Jak tworzyć warunkowe treści?

Chciałabym, aby fragment textcontentu/etykiety zmieniał się w zależności od konkretnego parametru. Jak mogę to zrobić?

Można nadać warunkową treść przy pomocy fragmentu kodu javascript. Wystarczy w etykiecie dodać wstawkę js i nadać treści w przypadku true i false

Przykładowa etykieta:

<?js: return getValue("nazwa_pola/zmiennej") == warunek ? "treść w przypadku true" : "treść w przypadku false" ; ?>

Możemy również warunkowo pokazywać poszczególne elementy html’owe - przydatne w textcontentach

Przykład - jeśli warunek spełniony to element widoczny:

<div style='display:<?js: return getValue("nazwa_pola/zmiennej")== warunek ? "block" : "none" ; ?>'>
	Warunkowa treść
</div>
2 Likes

Dodam, że wygodnym w tej sytuacji może być wykorzystanie funkcji anonimowej.

<?js:
return (function () {
  // W getValue podajemy identyfikator komponentu lub zmiennej sesyjnej
  var isMobile = getValue("mobile") == "mobile";
  var br = isMobile ? "\n" : "<br/>";
  var text = getValue("text");

  if (text == "oneLine") {
    return "bla bla bla";
  }

  if (text == "twoLine") {
    return "bla" + br + br + "bla bla";
  }

  return "";
})();
?>
1 Like