TextField field desctiption

I have a problem with conditional labels in description of field.

My expression

<?js: return ((getValue("@GesRadioGroup7") == "1" || getValue("@GesRadioGroup7") == "4") && getValue("@GesRadioGroup9") == "1") ? "Minimalny okres to 12 miesięcy, maksymalny to 420 miesięcy, czyli 35 lat" : "Minimalny okres to 12 miesięcy, maksymalny to 300 miesięcy, czyli 25 lat" ; ?>

I always get “false” value.

  1. Do you have listenings for GesRadioGroup7 and GesRadioGroup9?
  2. Are you sure these radioGroups are in the same complex component as your label? If not, you have to mapping them inside the same complex component.
  3. Are you sure values for RadioGroup are “1”, “4”?

Condition looks ok, but you have to check values inside.

  1. Yes, we have listenings.
  2. Yes, this is in one label.
  3. Yes, values is 1,4

Description of field can be used in ‘white’.

We try use description for “white”, but have problem with conditional labels

In ‘white’ conditional labels cannot be used


Wtedy mam pytanie, a jak inaczej zmniejszyć odstęp między tym polem tekstowym a etykietami?

Możesz utworzyć styl wnioskowy i zastosować go do etykiet.


Tutaj znajdziesz informacje na temat dodawania stylów na wniosku: https://wiki.consdata.pl/pages/viewpage.action?pageId=221080918 oraz stylizacji komponentów: https://wiki.consdata.pl/pages/viewpage.action?pageId=256581547.

Dodam jeszcze, że jeśli jest to styl, który chcesz zastosować dla jednego pola, to warto stworzyć styl wnioskowy. Natomiast jeśli tych pól do ostylowania jest więcej na tym wniosku, czy także będziesz stosował styl na innych wnioskach, to zgłoś to nam i zrobimy styl platformowy.