Pobieranie wartości komponentów z sekcji powtarzalnej

W jaki sposób przy pomocy skryptu mogę pobrać wartości z komponentów znajdujących się w sekcji powtarzalnej takich jak: pola tekstowe, comboboxy, multichoice’y?

1 Like

Wartości komponentów z sekcji powtarzalnej są przekazywane w listach.
Proponował bym coś takiego:

function callService(context) {
  // mapujemy tutaj komponent z sekcji powtarzalnej np textField
  const values = context.getParameters('values');
  // indeks z ktorej sekcji chcemy pobrac wartosc
  const i = context.getFirstParameter('index');

  let output = "";
  
  if (i && value && value.size() > 0) {
    // zabezpieczenie przy usuwaniu sekcji
    value.removeIf(v => v == null);
    output = value.get(parseInt(i))
  }
  return [{ 'output': output }];
}