Komponent złożony vs komponent biznesowy

  • Jakie są różnice między komponentem złożonym, a biznesowym?
  • Który powinniśmy wybierać częściej?
  • W jakich przypadkach sprawdzi się komponent biznesowy?

Komponent biznesowy to komponent złożony rozszerzony o nowe funkcjonalności oraz ograniczenia. Głównym założeniem korzystania z komponentu biznesowego jest potrzeba używania go na wielu wnioskach w dokładnie tej samej formie (lub nieznacznie zmienionej, ale sterowanej z zewnątrz np. za pomocą parametrów wejściowych i warunków). Taki komponent powinien być jak najbardziej uniwersalny (np. komponent adresu z polami takimi jak ulica, numer domu, kod pocztowy itd. używany na wielu wnioskach), a ponieważ zmiana w komponencie wpływa na wszystkie wnioski, na których jest on dodany, komponent biznesowy nie jest dostępny do edycji dla każdego użytkownika eximee. Aby go edytować, trzeba należeć do grupy z odpowiednimi uprawnieniami.

Technicznie komponent biznesowy ma te same możliwości jak komponent złożony, natomiast posiada dodatkowo zakładkę “Model danych”, w której można ustawić mapowanie pól komponentu na pola w systemie zewnętrznym. Ta zakładka sprawdza się w przypadku komponentu biznesowego ze względu na jego uniwersalność i wykorzystanie na wielu wnioskach - nie trzeba dodatkowo ustawiać mapowania w modelu danych z poziomu wniosku, jednak jeśli takie zostanie ustawione, to zawsze ma pierwszeństwo nad mapowaniem dodanym na komponencie.

Podsumowując, komponent biznesowy sprawdzi się wtedy, kiedy zostanie odpowiednio zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu go wielokrotnie w tej samej formie. Jeśli taka sytuacja nie zachodzi, lepiej użyć komponentu złożonego (który zawsze można przekonwertować na komponent biznesowy).